What is Albania Area code?

Which country code is this +355?
Country :
City/Town :
Calling code :
Area code :
Phone code :
Phone Example :
Local Phone Example :
International Phone Example :
What country does the country code +355 correspond to?

+355 is the international dialing code for Albania. Albania phone numbers consist of 6 digits. Local callers do not need to include +355 when dialing, while international long-distance callers should use +355. Furthermore, below are some examples of phone numbers in Albania and area codes for other cities.

Albania City Code

☎ Tirana☎ Vlorë
☎ Kamëz☎ Fier
☎ Durrës☎ Shkodër
☎ Elbasan☎ Korçë
☎ Sarandë☎ Berat
☎ Lushnjë☎ Kavajë
☎ Gjirokastër☎ Pogradec
☎ Fushë-Krujë☎ Laç
☎ Kukës☎ Sukth
☎ Buçimas☎ Lezhë
☎ Patos☎ Peshkopi
☎ Librazhd-Qendër☎ Kuçovë
☎ Krujë☎ Burrel
☎ Perondi☎ Libonik
☎ Rrëshen☎ Belsh
☎ Divjakë☎ Gramsh
☎ Mamurras☎ Bulqizë
☎ Vau i Dejës☎ Shëngjin
☎ Ballsh☎ Shijak
☎ Bilisht☎ Rrogozhinë
☎ Librazhd☎ Cërrik
☎ Roskovec☎ Manzë
☎ Peqin☎ Krumë
☎ Përmet☎ Prrenjas
☎ Delvinë☎ Orikum
☎ Bajram Curri☎ Vorë
☎ Këlcyrë☎ Ura Vajgurore
☎ Himarë☎ Rubik
☎ Tepelenë☎ Poliçan
☎ Çorovodë☎ Ersekë
☎ Maliq☎ Koplik
☎ Pukë☎ Lazarat
☎ Memaliaj☎ Velçan
☎ Banaj☎ Fushë-Arrëz
☎ Krrabë☎ Selenicë
☎ Voskopojë☎ Bitinckë
☎ Drenovë☎ Libohovë
☎ Reps☎ Gjinkar
☎ Krastë☎ Leskovik
☎ Kurbnesh☎ Konispol
☎ Finiq☎ Ulëz
☎ Boboshticë☎ Sinaballaj
☎ Liqenas☎ Aliaj
☎ Burgajet☎ Plasë
☎ Rapshë☎ Vukpalaj-Bajzë
☎ Guri i Bardhë☎ Dobër
☎ Kastrat☎ Bogiç-Palvar
☎ Stërbeq☎ Shtanë
☎ Vernicë☎ Goricë e Madhe
☎ Dardhë☎ Vuno
☎ Gjinovec☎ Tirana
☎ Vlorë☎ Kamëz
☎ Fier☎ Durrës
☎ Shkodër☎ Elbasan
☎ Korçë☎ Sarandë
☎ Berat☎ Lushnjë
☎ Kavajë☎ Gjirokastër
☎ Pogradec☎ Fushë-Krujë
☎ Laç☎ Kukës
☎ Sukth☎ Buçimas
☎ Lezhë☎ Patos
☎ Peshkopi☎ Librazhd-Qendër
☎ Kuçovë☎ Krujë
☎ Burrel☎ Perondi
☎ Libonik☎ Rrëshen
☎ Belsh☎ Divjakë
☎ Gramsh☎ Mamurras
☎ Bulqizë☎ Vau i Dejës
☎ Shëngjin☎ Ballsh
☎ Shijak☎ Bilisht
☎ Rrogozhinë☎ Librazhd
☎ Cërrik☎ Roskovec
☎ Manzë☎ Peqin
☎ Krumë☎ Përmet
☎ Prrenjas☎ Delvinë
☎ Orikum☎ Bajram Curri
☎ Vorë☎ Këlcyrë
☎ Ura Vajgurore☎ Himarë
☎ Rubik☎ Tepelenë
☎ Poliçan☎ Çorovodë
☎ Ersekë☎ Maliq
☎ Koplik☎ Pukë
☎ Lazarat☎ Memaliaj
☎ Velçan☎ Banaj
☎ Fushë-Arrëz☎ Krrabë
☎ Selenicë☎ Voskopojë
☎ Bitinckë☎ Drenovë
☎ Libohovë☎ Reps
☎ Gjinkar☎ Krastë
☎ Leskovik☎ Kurbnesh
☎ Konispol☎ Finiq
☎ Ulëz☎ Boboshticë
☎ Sinaballaj☎ Liqenas
☎ Aliaj☎ Burgajet
☎ Plasë☎ Rapshë
☎ Vukpalaj-Bajzë☎ Guri i Bardhë
☎ Dobër☎ Kastrat
☎ Bogiç-Palvar☎ Stërbeq
☎ Shtanë☎ Vernicë
☎ Goricë e Madhe☎ Dardhë
☎ Vuno☎ Gjinovec
☎ Tirana☎ Vlorë
☎ Kamëz☎ Fier
☎ Durrës☎ Shkodër
☎ Elbasan☎ Korçë
☎ Sarandë☎ Berat
☎ Lushnjë☎ Kavajë
☎ Gjirokastër☎ Pogradec
☎ Fushë-Krujë☎ Laç
☎ Kukës☎ Sukth
☎ Buçimas☎ Lezhë
☎ Patos☎ Peshkopi
☎ Librazhd-Qendër☎ Kuçovë
☎ Krujë☎ Burrel
☎ Perondi☎ Libonik
☎ Rrëshen☎ Belsh
☎ Divjakë☎ Gramsh
☎ Mamurras☎ Bulqizë
☎ Vau i Dejës☎ Shëngjin
☎ Ballsh☎ Shijak
☎ Bilisht☎ Rrogozhinë
☎ Librazhd☎ Cërrik
☎ Roskovec☎ Manzë
☎ Peqin☎ Krumë
☎ Përmet☎ Prrenjas
☎ Delvinë☎ Orikum
☎ Bajram Curri☎ Vorë
☎ Këlcyrë☎ Ura Vajgurore
☎ Himarë☎ Rubik
☎ Tepelenë☎ Poliçan
☎ Çorovodë☎ Ersekë
☎ Maliq☎ Koplik
☎ Pukë☎ Lazarat
☎ Memaliaj☎ Velçan
☎ Banaj☎ Fushë-Arrëz
☎ Krrabë☎ Selenicë
☎ Voskopojë☎ Bitinckë
☎ Drenovë☎ Libohovë
☎ Reps☎ Gjinkar
☎ Krastë☎ Leskovik
☎ Kurbnesh☎ Konispol
☎ Finiq☎ Ulëz
☎ Boboshticë☎ Sinaballaj
☎ Liqenas☎ Aliaj
☎ Burgajet☎ Plasë
☎ Rapshë☎ Vukpalaj-Bajzë
☎ Guri i Bardhë☎ Dobër
☎ Kastrat☎ Bogiç-Palvar
☎ Stërbeq☎ Shtanë
☎ Vernicë☎ Goricë e Madhe
☎ Dardhë☎ Vuno
☎ GjinovecAbout Website
The content and names featured on this website are generated purely for entertainment and are not meant for commercial or practical purposes. We kindly urge you not to apply them in real-life situations, as any similarities to real entities are entirely coincidental.

© 2023-2024 Random Phone Copy LLC. All rights reserved.